Visie en benadering

 

Visie

Door aandacht voor arbeidsomstandigheden, een actief gezondheidsmanagementbeleid, aandacht voor de fysieke en mentale gesteldheid van de mens en toepassen van zelfreflectie wordt de juiste balans gevonden tussen werken, leven en vitaliteit. Dit activeert, inspireert en motiveert de mens om in beweging te komen.


Benadering

Wij passen de zogenaamde positief waarderende benadering toe; wat gaat er goed.

Fixatie op verlies van werk en fysieke of mentale beperkingen zorgt er namelijk voor dat iemand vastloopt en stil blijft staan.

Passief gezondheidsmanagement zorgt ervoor dat organisaties vastlopen in hun werknemerstevredenheid met als gevolg uitval door ziekte, minder gemotiveerde medewerkers en verlaagde productiviteit.
Door een positief waarderende benadering draaien wij dat om: focus op preventie, focus op interventie, focus op nu, focus op mogelijkheden, focus op de toekomst.


Zowel opdrachtgever(s) als werknemer(s) moeten voordeel hebben van de ingezette middelen, wij houden dus nadrukkelijk rekening met de belangen van alle partijen.

 

  • Ixtor stimuleert motivatie en tevredenheid, innerlijke kracht, persoonlijk leiderschap en zelfmanagement.
  • Ixtor is betrokken en stuurt de oplossing.
  • Ixtor stimuleert een gezonde leef- en werkstijl voor iedereen.
  • Ixtor stimuleert en bevordert een goed gezondheidsmanagementbeleid.
  • Ixtor is een klankbord, advocaat van de duivel en sparringpartner.
  • Ixtor schept duidelijkheid bij alle partijen.


 

Samen denken, samen doen.