Psychosociaal bedrijfszorgpakket

Elke medewerker kent momenten van toenemende werkdruk. Dat is op zich geen probleem.

Wie echter langdurig geconfronteerd wordt met een ‘ondraaglijke’ belasting in werk en/of privé, loopt het risico in een spiraal van negatieve gevolgen terecht te komen die elkaar uitlokken en versterken.

Onderzoek wijst uit dat stress heden ten dage één van de belangrijkste oorzaken is van arbeidsongeschiktheid. Een derde van de klachten waardoor mensen ziek thuis zitten zijn van psychische aard. Werk- en/of privé omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat uw medewerkers tijdelijk niet in staat zijn om te werken. Vroegtijdig ingrijpen, zorgt ervoor dat u de kosten die psychosociaal ziekteverzuim met zich meebrengt in de hand houdt en uw medewerkers laat weten gehoord te worden.


Oorzaken psychosociale klachten

Uitval door psychosociale klachten is een complexe problematiek die vele oorzaken kan hebben.

Die oorzaken verschillen naar gelang persoon en situatie: wat stresserend is voor de ene medewerker is dat niet noodzakelijkerwijze voor de andere. Oorzaken van psychosociale klachten zijn:

 • werkinhoud (hoeveelheid taken, moeilijkheidsgraad, verantwoordelijkheid, deadlines,…),
 • werkrelaties (samenwerking, ondersteuning van collega’s, leiding, werksfeer, agressie, intimidatie, pesten, …),
 • arbeidsvoorwaarden (verlof, salaris, loopbaan, …),
 • werkomstandigheden (veiligheid, werkruimte, materiaal, …).

 

Ook persoonlijke factoren (gezondheid, familiale zorgen, …) en maatschappelijke omstandigheden (concurrentiedruk, reorganisatie, huidige economische crisis…) kunnen stress op het werk in de hand werken.

 

Gevolgen psychosociale klachten

Als werken een last wordt, en daardoor meer eist dan men kan (ver)dragen, dan raken mensen opgebrand. Stress op het werk is schadelijk voor het professioneel welbevinden en voor de gezondheid van de medewerker. Gevolgen van psychosociale klachten zijn:

 • Psychologische gevolgen: (depressiviteit, demotivatie, verlies van zelfvertrouwen, onmacht,emotionele pijn,…)
 • sociale gevolgen: (sociaal isolement, relatieproblemen, conflicten, …)
 • professionele gevolgen: (concentratieproblemen, besluiteloosheid, verlies van efficiëntie, functioneringsproblemen, ziekteverzuim, … )
 • lichamelijke gevolgen: (uitputting, chronische vermoeidheid, slaapproblemen, hartproblemen, hoge of lage bloeddruk, spierpijn, rugpijn, hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen, … )

 

Preventie werkt door directe interventie

Preventie is het belangrijkste middel om verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen en vindt plaats in de beginfase van psychosociale problematiek. De kern ligt in vroegtijdig signaleren van psychosociale of persoonlijke problemen door directe interventie. Onze register counselor/coach kan uw werknemers weer op het juiste spoor brengen voordat verzuim en arbeidsongeschiktheid echt aan de orde is.


Oplossingsgericht counselen

Een counselor-coach beschikt over extra vaardigheden, kan meer en gaat dieper, tot de kern, waardoor psychosociale klachten zijn ontstaan.
Er wordt ingegaan op oorzaak, gevolg en gedrag dat uw werknemer nu vertoont en vervolgens wordt ingegaan op vaardigheden, competenties en gedrag dat uw werknemer kan gaan helpen bij de manier om zaken (werk en/of privé gerelateerd) in de toekomst anders aan te pakken.

 

Verschillende vormen van counseling/coaching

 • Personal counseling/coaching: gericht op ondersteunen en stimuleren van mensen bij het (her)vinden van energie, motivatie en een gezonde werk-prive balans.
 • Life counseling/coaching: gericht op persoonlijke zaken.
 • Loopbaan counseling /coaching: gericht op ondersteunen en stimuleren van werknemers in hun werk en werkomgeving, met als doel het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid bij psychosociale problematiek, vergroten en hervinden van plezier in het werk en verhogen van prestaties.


Voordelen van preventieve inzet

 • uw werknemer leert nieuwe vaardigheden en competenties en oefent nieuw gedrag die helpen om psychosociale klachten te voorkomen.
 • Verlaging van kosten door voorkomen en reductie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.
 • Medewerkers raken meer betrokken en krijgen weer plezier in hun werk.
 • Minder kosten door ineffectief en inefficiënt werken.

 

Ixtor Mens & Werk is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling.


Informatie

Voor nadere informatie over ons psychosociaal bedrijfszorgpakket of voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken op telefoon nummer 06-33633736 of mail.

Samen denken, samen doen.