Ixtor Mens & Werk steunt het werk van de stichting CliniClowns Nederland.

 

 

 

Breda, 04-09-2009

 

Ixtor Mens & Werk is donateur geworden van de stichting CliniClowns Nederland. Wij ondersteunen deze stichting omdat de Cliniclowns weer afleiding en plezier brengen bij kinderen die het zwaar hebben door ziekte en/of een handicap en hierdoor beperkt worden in hun kind zijn.

 

 

logo CliniClowns

 

In de begintijd van Stichting CliniClowns Nederland speelden de CliniClowns alleen voor ernstig zieke kinderen, op afdelingen Oncologie. Inmiddels heeft het werkterrein van CliniClowns zich enorm uitgebreid naar kinderafdelingen van ruim 110 ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt naar aard van de ziekte en/of duur van de opname.

 

Maar niet alleen in ziekenhuizen vind je kinderen die het moeilijk hebben. Velen van hen worden thuis verpleegd/verzorgd, of verblijven in bijvoorbeeld instellingen voor kinderrevalidatie en de gehandicaptenzorg. Ook deze kinderen wil CliniClowns graag bereiken. Daarom zijn we altijd bezig met de ontwikkeling van nieuwe diensten om meer kinderen met een ziekte en/of handicap afleiding en plezier te bieden.

 

Op dit moment bereikt CliniClowns met al haar diensten 25% van alle kinderen met een ziekte en/of handicap. CliniClowns bereikt hen met name door ‘Clowns op bezoek’. Met onder andere de nieuwe diensten Neuzenroode.nl, de Theatertour en de Speelkoffer wil CliniClowns in de komende 4 jaar groeien naar een bereik van 50%. Heel ambitieus, maar gelukkig ook realistisch.

 

 

 

 

Samen denken, samen doen.