Outplacement

Wanneer aan u als werknemer door uw werkgever een outplacementtraject is aangeboden dan is er vaak sprake van dreigend ontslag. Oorzaken hiervan kunnen zijn:

  • Onoplosbaar arbeidsconflict
  • Reorganisatie
  • Veranderde functie-eisen waar u niet aan kan voldoen
  • Sociaal plan
  • Boventalligheid

 

Ondanks mogelijke vertwijfeling, frustratie en verdriet kan de verandering die u moet ondergaan ook leiden tot het maken van positieve nieuwe keuzes en misschien wel inspiratie om uiteindelijk toch datgene te gaan doen wat u altijd al had willen doen.


Wanneer uw werkgever u niet lieert aan een vast outplacementbureau, kunt u ixtor Mens & Werk inschakelen om een outplacementtraject te volgen. Een outplacementtraject bij ixtor Mens & Werk is altijd maatwerk omdat geen twee personen hetzelfde zijn.


Persoonlijk

Als u voor ixtor Mens & Werk kiest, kiest u voor een persoonlijke benadering en intensieve begeleiding. Uw traject wordt afgestemd op uw wensen, behoeften, situatie en mogelijkheden. Mogelijk dat u in eerste instantie de situatie waarin u terecht bent gekomen nog moet verwerken. Door inzet van counselingsessies besteden wij hier uitgebreid aandacht aan.
Het traject kan worden opgebouwd uit verschillende onderdelen of producten zoals: intake – sollicitatiebegeleiding ( brief, CV en persoonlijke presentatie) – jobhunting - verhogen persoonlijke effectiviteit - loopbaan onderzoek – loopbaanplanning - coaching on the job – weerbaarheidtrainingen - verhogen van fysieke kracht – counseling - empowerment - werkplekonderzoek en netwerktrainingen.


Ixtor Mens & Werk begeleidt en ondersteunt u ook bij het (her)vinden van uw innerlijke kracht, het in kaart brengen van uw kwaliteiten, het herwinnen van zelfvertrouwen en leren obstakels te overwinnen in uw zoektocht naar een nieuwe baan.

 

Informatie

Mocht u interesse hebben voor het volgen van een outplacementtraject bij ixtor Mens & Werk, dan kunt u voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak ons bereiken op telefoon nummer 06-33633736 of mail.

Samen denken, samen doen.