Profiel

Register counselor/coach/trainer, Mona la Maître (eigenaar van ixtor Mens & Werk).


Mona la Maître is zolang als zij zich kan heugen geïnteresseerd in de mens, cultuur en persoonlijke ontwikkeling. Waarom doen mensen zoals ze doen, wat motiveert hen en wat inspireert hen. Wat maakt dat de één niet vooruit komt en wat maakt dat de ander succesvol is.


Loopbaan

In de loop der jaren heeft zij gewerkt in diverse branches, in commerciële banen, in de non-profit sector en diverse eigen bedrijven opgezet.
Daarmee heeft ze een brede kennis van bedrijfsculturen opgedaan. Als docente in het vakonderwijs voor alle leeftijden, heeft ze ondervonden dat een duidelijk doel en stappenplan mensen motiveert en inspireert.


Counselor/coach/trainer

Tijdens haar werk als docente is ze diverse studies gaan volgen tot counselor/coach, kunstzinnig dynamisch counselor/coach en tot NLP Practitioner. Om het vak in praktijk te brengen, is ze gaan werken als counselor/coach en trainer bij een bedrijf in loondienst.

Als register counselor/coach is zij, zoals de beroepsvereniging voorschrijft, voortdurende bezig haar beroepsvaardigheid te ontwikkelen. Intervisie maakt daar onderdeel van uit. Haar laatste opleiding is een aanvulling op de NLP: symbolic coaching.


Eigen bedrijf

Haar eigen visie van counseling/coaching op het gebied van werk, privé en gezondheidsmanagement heeft geresulteerd in de oprichting van ixtor Mens & Werk met als specialisatie psychosociale (arbeids)belasting.


Boodschap

In het huidige leven is niemand meer verzekerd van een baan. Fysieke en mentale fitheid is net zo min vanzelfsprekend. Echter ieder mens heeft zelf de keuze; afwachten op wat komen gaat ... of we nemen zelf het heft in handen en brengen ons leven in beweging.

 

Organisatie

Ixtor mens & werk biedt particulieren en bedrijven diensten aan op het gebied van mens, werk en gezondheidsmanagement. Centraal staat het bevorderen van vitaliteit van mens en organisaties met als doel arbeids(re)ìntegratie, verhogen van persoonlijke effectiviteit en het voorkomen en reduceren van ziekteverzuim als gevolg van psychosociale (arbeids)belasting.

 

Samen denken, samen doen.