Tweede spoortrajecten

De afgelopen jaren hebben ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheid plaatsgevonden. Werkgevers en werknemers worden in een vroeger stadium aangesproken op hun inspanning om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te dringen. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen. In 2004 kwam de verlenging van loondoorbetaling van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in het eerste en tweede ziektejaar. Dit is nog verder aangescherpt. Het UWV kan zelfs een doorbetaling van de werkgever in het derde jaar opleggen bij het tekort schieten van de re-integratie verplichting door de werkgever.
Meer dan ooit dienen werkgevers samen met de (gedeeltelijke) arbeidsongeschikten zich maximaal in te zetten voor het vroegtijdig realiseren van re-integratie. Dit geldt zowel voor re-integratie naar de eigen werkplek (spoor 0), of een andere werkplek binnen de huidige organisatie

(1e spoor), als ook voor re-integratie bij een andere werkgever ( 2e spoor).

Ixtor mens & werk kan voor uw werknemers re-integratie tweede spoortrajecten verzorgen.


Waardevol

Ixtor Mens & Werk maakt tweede spoortrajecten voor uw werknemer(s) waardevol omdat wij naast een intensieve en resultaatgerichte aanpak aan het begin van elk traject door middel van counselingsessies, intensieve aandacht besteden aan het verwerken en afsluiten van de huidige functie/dienstbetrekking. Het niet meer kunnen uitvoeren van het eigen werk kan voor uw werknemer(s) mentaal zwaar zijn. Niet meer werkzaam kunnen zijn binnen de huidige organisatie maakt het dubbel zo zwaar.


Persoonlijk

Wanneer u ixtor Mens & Werk inschakelt bij tweede spoortrajecten, dan kiest u voor een persoonlijke benadering en intensieve begeleiding. Het traject wordt afgestemd op de wensen, behoeften, situatie en mogelijkheden van uw werknemer(s), rekening houdende met de beperkingen die er zijn. Welke barrières van persoonlijke en/of werkgerelateerde aard wij ook tegenkomen op het pad van tweede spoortrajecten, het gaat er om dat uw werknemers gemotiveerd worden en blijven om met de beperkingen die men heeft en met het oog op een andere werkgever een nieuwe uitdaging aan gaan.
Naast de vertrouwde onderdelen bij tweede spoortrajecten, helpt en ondersteunt ixtor Mens & Werk uw werknemers bij het (her)vinden van hun kracht, het in kaart brengen van kwaliteiten, het (her)winnen van zelfvertrouwen en leren obstakels te overwinnen in hun zoektocht naar een nieuwe werkomgeving met als resultaat een nieuwe dienstbetrekking.

 

Duur

De duur van een tweede spoortraject is afhankelijk van de afspraken die met u als werkgever worden gemaakt.


Kosten

Op offertebasis.


Informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken op telefoon nummer 06-33633736 of mail.

Samen denken, samen doen.